straipsniai 03

Nekonkuravimo susitarimas. Esminiai aspektai

05-12-2015 Parašė: Solvus

Nekonkuravimo susitarimas – toks susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja, pasibaigus darbo sutarčiai, sutartą laikotarpį nustatytomis sąlygomis nekonkuruoti su darbdaviu – nedirbti darbdavio konkurento įmonėje, nesteigti įmonės ar nedalyvauti versle, konkuruojančiame su buvusio darbdavio verslu. Nekonkuravimo sąlygas galima aptarti tiek darbo sutartyje, tiek sudaryti atskirą nekonkuravimo sutartį, kuri būtų laikoma atskira civiline sutartimi, o ne būtų darbo sutarties sudėtine dalimi. Nekonkuravimo susitarimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo...

Konfidencialumo sutartis

11-11-2015 Parašė: Solvus

Konfidencialumo sutartis yra civilinė sutartis, o pareiga bendrovės darbuotojui saugoti bendrovės komercines paslaptis paprastai kyla iš sutarties, todėl kiekviena bendrovė, turinti komercinių paslapčių bei priimdama į darbą naują žmogų, siekdama visapusiškai apsaugoti savo interesus turėtų su juo sudaryti konfidencialumo sutartį. Komercine paslaptimi gali būti laikoma informacija, kuri turi komercinę vertę ir jos praradimas būtų komerciškai nenaudingas įmonei, yra slapta, viešai neprieinama, nėra žinoma kitiems tretiesiems asmenims ir teisės a...

Ekspedijavimo sutartis: ką būtina aptarti

10-11-2015 Parašė: Solvus

Ekspedijavimo sutartis. Krovinių ekspedijavimas – krovinių vežimo organizavimas ir su tuo susiję veiksmai, numatyti krovinių ekspedijavimo sutartyje (LR CK 6.824 str. 1 d.). Krovinių ekspedijavimas yra kompleksinė paslauga, kurios negalima mechaniškai sutapatinti su krovinio pervežimo organizavimo paslaugos teikimu, todėl kiekvienu atveju privalu vertinti šalių susitarimo dėl krovinio ekspedijavimo turinį, jos sąlygas, o kartu ir ekspeditoriaus prisiimtų įsipareigojimų apimtį. Pirmiausia, ekspedijavimo sutartyje siūlome aiškiai ir nedviprasmišk...

Komercinio atstovavimo sutartis

09-11-2015 Parašė: Solvus

Komercinio atstovavimo sutartis yra paprasčiausias ir dažniausiai naudojamas būdas organizuoti ir plėsti savo verslą užsienyje. Įmonės padalinio, atstovybės steigimas užsienio valstybėje finansiniu požiūriu gali būti nepatrauklus. Turbūt kiekviena įmonė, kuri susijusi su tarptautine prekyba, turi bent kelis komercinius agentus užsienyje, tad ypač svarbu yra turėti gerai parengtas komercinio atstovavimo sutartis. Kitas aspektas yra tai, jog komercinio agento teisės yra gana griežtai saugomos tiek nacionalinės teisės aktų, tiek pvz. Europos Sąjun...

FIATA taisyklių palyginimas su Lietuvos ekspedijavimo taisyklėmis

02-11-2015 Parašė: Solvus

Pagal FIATA taisykles ekspeditorius yra fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs sutartį su klientu dėl ekspedijavimo paslaugų teikimo. Šiuo atveju reikėtų pabrėžti tai, kad Lietuvos CK XLI skyriuje, kur yra reglamentuojamos ekspedijavimo taisyklės Lietuvoje, ekspeditoriumi gali būti tik juridinis asmuo (verslininkas). Taip pat FIATA taisyklės plačiau aiškina kitas sąvokas, susijusias su ekspedijavimu. Pagal FIATA taisykles „ekspedijavimo paslaugos“ yra suprantamos kaip bet kokios rūšies paslaugos, susijusios su vežimu, pasauga, sandėliavimu, krov...

FIATA taisyklės

30-10-2015 Parašė: Solvus

Fiata taisyklės. Daugelyje išsivysčiusių, besivystančių ir trečiojo pasaulio šalių yra nenumatytas ekspedijavimo veiklos teisinis reguliavimas. Šių valstybių teisinėje sistemoje nėra apibrėžiama nei ekspeditoriaus sąvoka, nei jo veiklos gairės. Teisinio ekspeditorių veiklos reglamentavimo nebuvimas dažniausiai priveda iki ekspeditorių tarpusavio nesupratimo tiek vienos šalies viduje, tiek skirtingose šalyse. Neretai tai būna painiavos ir ginčų tarp ekspedijavimo veiklos dalyvių priežastimi. Tokia padėtis pastūmėjo FIATA sukurti tipines taisykle...