straipsniai 03

Viešosios įstaigos Všį steigimas

23-04-2015 Parašė: Solvus

Viešųjų įstaigų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas bei kiti teisės aktai.Viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams.Viešųjų įstaigų įstatyme numatyti tam tikri veiklos ribojimaineleidžiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose;neleidžiama neatlygintinai perduoti viešosios įstaigos turtą nuosavybėn, pagal pa...

Mažoji bendrija, steigimas

23-04-2015 Parašė: Solvus

Aktuali informacija apie mažąją bendriją. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. norintieji pradėti savo verslą gali steigti naujos teisinės formos įmonę – mažąją bendriją.Mažoji bendrija – itin patogi ir patraukli smulkiajam, šeimos ir pradedančiųjų verslui. Visiems, kurie norėtų pradėti savo verslą, bet dar nesiryžo, baimindamiesi didelių išlaidų ar sudėtingo įmonės steigimo. MB steigimo išlaidos:178,2 Lt mažosios bendrijos registravimas (mokestis Registrų centrui).56 Lt juridinio asmens pavadinimo laikinas įtraukimas į Juridinių asmenų registrą (mokestis ...

Mažosios bendrijos MB likvidavimas

21-04-2015 Parašė: Solvus

Mažosios bendrijos likvidavimo procedūra atliekama vadovaujantis Mažųjų bendrijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, Įmonių bankroto įstatymu.30 straipsnis. MB likvidavimas 1. Mažoji bendrija gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais. 2. Sprendimą nutraukti mažosios bendrijos veiklą ir ją likviduoti gali priimti mažosios bendrijos narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri nurodyta mažosios bendrijos nuostatuose. Teismo sprendimu mažoji bendrija likviduojama Civiliniame kodekse nustatytais at...

Gamyklinė garantija

21-04-2015 Parašė: Solvus

Gamyklinė garantija. Garantija pagal savo teisinę prigimtį yra dvišalis sandoris, kuriuo viena šalis kitai šaliai atitinkamomis sąlygomis atitinkamam laikotarpiui garantuoja prekės ir/ar paslaugos kokybę. Šalis siejant pirkimo–pardavimo/paslaugų teikimo teisiniams santykiams, už parduoto daikto trūkumus atsakomybė tenka pardavėjui/paslaugos teikėjui, o ne tretiesiems asmenims. Pasitaiko atveju, kai tiekėjai (ne prekės gamintojai) parduodami prekę sutartyje pažymi, jog prekei suteikiama gamyklinė (prekės gamintojo) garantija. Kaip reikėtų vertin...

ES direktyvų taikymas viešųjų pirkimų bylose

21-04-2015 Parašė: Solvus

Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos valstybe nare, viešųjų pirkimų reglamentavimas yra grindžiamas ir Europos Sąjungos teise bei Teisingumo Teismo suformuota doktrina. Direktyvų, kurios yra ne tiesiogiai taikomi antriniai Europos Sąjungos teisės aktai, taikymas teismams sukelia tam tikrų neaiškumų. Išsiaiškinsime, ar Lietuvos Respublikos teismai turi teisę sprendimuose remtis neįgyvendintos nacionalinėje teisėje Europos Sąjungos direktyvos nuostatomis. 2011 m. balandžio 5 d. nutartyje[1] LAT plačiai pasisakė dėl Europos Sąjungos direkty...

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

20-04-2015 Parašė: Solvus

2013 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos apeliacinis teismas c. b. Nr. 2A-2087/2013 nutarė, kad tiekėjo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pateikimas atvirai (ne užklijuotame voke kartu su pasiūlymu) pažeidžia konkurso sąlygų reikalavimus bei Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Teismas motyvavo tuo, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) yra pasiūlymo dalis, o pasiūlyme nurodyta informacija, įskaitant kainą, iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros turi būti slapta (Konkurso sąlygų 51 p.). Nustatyta, kad ieškovų pasiūlymo galioj...