straipsniai 03

Viešųjų pirkimų būdu sudarytos sutarties kainos mažinimas

20-04-2015 Parašė: Solvus

Viešųjų pirkimų būdu sudarytos sutarties kainos mažinimas. CK 6.198 str. 2 d. numato: jeigu sutarties kainą turi nustatyti viena šalis ir tokiu būdu nustatyta kaina aiškiai neatitinka protingumo kriterijų, tai nepaisant šalių susitarimų sutarties kaina turi būti pakeista protingumo kriterijus atitinkančia kaina. Kyla klausimas, ar šio straipsnio pagrindu galima mažinti viešųjų pirkimų būdu sudarytos sutarties kainą. Šio straipsnio taikymui būtinos dvi sąlygos: kaina nustatyta vienos šalies; 2. kaina aiškiai neatitinka protingumo kriterijų. Visa...

Labdaros fondo vadovo atleidimas

20-04-2015 Parašė: Solvus

Labdaros fondo vadovo atleidimas. Darbo sutarties pasibaigimą reglamentuoja DK ketvirtasis skirsnis „Darbo sutarties pasibaigimas“, kurio 124 straipsnyje, reglamentuojančiame darbo sutarties pasibaigimo pagrindus, nustatyta, kad darbo sutartis pasibaigia: 1) ją nutraukus DK ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais; 2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo; 3) darbuotojui mirus; 4) darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma. DK 124 straipsnio 1 dalies 1 punktas yra blanketinė teisės norma...

Viešųjų pirkimų spragos

20-04-2015 Parašė: Tomas

Viešų pirkimai turėtų užtikrinti viešųjų pirkimų konkursų skaidrumą, viešumą, tiekėjų nediskriminaciją. Visgi iš praktikos matome, jog kartais tiekėjams išlieka galimybė piktnaudžiauti tam tikrais procedūriniais trūkumais. Vienas iš pasitaikančių pavyzdžių yra galimybė tam pačiam subjektui per du ar daugiau juridinius asmenis pateikti kelis pasiūlymus su skirtingomis kainomis. Schema paprasta – fizinis ar juridinis asmuo įsteigia 2 juridinius asmenis ir pateikia analogiškus pasiūlymus (su skirtingomis kainomis) perkančiajai organizacijai. Kad l...

Skolininko teisė iki varžytinių pasiūlyti iš varžytinių parduodamo turto pirkėją

20-04-2015 Parašė:

Tais atvejais, kai yra vykdomas teismo sprendimas, Lietuvos Respublikos civlinio proceso kodeksas (toliau – CPK) numato keletą skolininko areštuoto turto realizavimo būdų – priverstinis pardavimas iš varžytinių, perdavimas išieškotojui bei kiti. CPK 704 straipsnyje numatyta, jog skolininkas iki varžytinių pradžios turi teisę pasiūlyti iš varžytinių parduodamo turto pirkėją. Šis skolininko areštuoto turto realizavimo būdas teismų praktikoje vertinamas pozityviai, nes būtent šiuo būdu realizuojant turtą yra bent jau sudaroma iliuzija, jog turtas ...

Žalos atlyginimas pagal TPVCAPDĮ

20-04-2015 Parašė: Solvus

Žala padaryta turtui, kuris neapdraustas, automobilis, kuris sukėlė žalą, neapdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, vairuotojas, kuris valdė transporto priemonę žuvo (jis ir buvo transporto priemonės savininkas). Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 str. 1 d. numato, jog nukentėjęs trečiasis asmuo, norėdamas gauti išmoką iš draudiko ar Biuro, pats ar per savo atstovą per 3 darbo dienas po eismo įvykio dienos ...

Darbdavio pareiga raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo

20-04-2015 Parašė: Solvus

Darbdavio pareiga raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Darbo drausmė yra vienas iš svarbiausių darbo teisės elementų. Ne paslaptis, jog dėl šio instituto kyla ir daugiausia ginčų tarp darbdavio ir darbuotojo. Norint to išvengti, ypač svarbu laikytis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) XVI skyriuje numatytų procedūrų. Vienas iš procedūrinių elementų yra DK 240 str. 1 d. numatyta pareiga darbdaviui prieš skiriant drausminę nuobaudą raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų ...