straipsniai 03

Ekspedijavimo sutarties atsiradimas

27-10-2015 Parašė: Solvus

Ekspedijavimo sutarties pradininke yra laikoma jūrinė prekyba. Senovėje prekyba ir laivininkystė buvo neatskiriamos viena nuo kitos. Viduramžiais pirkliai patys lydėdavo savo prekes, esančias ant laivo denio. Kartu su laivo šeimininku jie rūpinosi, kad išvykimo uoste prekės būtų pakrautos, o atvykimo uoste sėkmingai iškrautos. Dažniausiai prekės buvo gabenamos į tuos uostamiesčius, kur buvo specialios turgavietės ir kur intensyviai vykdavo prekyba. Tuo metu pardavėjas, laivo šeimininkas ir pirkėjas bendravo akis į akį, be jokių tarpininkų.XVII ...

Statybos rangos sutartimi nustatytos kainos keitimas

29-05-2015 Parašė: Solvus

Statybos rangos sutartimi nustatytos kainos keitimas galimas tik išimtiniais atvejais. Civilinio kodekso 6.653 str. 1 d. nurodo, jog rangos sutartyje turi būti nurodoma darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad kad galimybė keisti šią kainą yra išimtinio pobūdžio. Tais atvejais, kai statybos rangos sutartyje kaina yra apibrėžta konkrečia suma, įstatyme nenustatyta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 str. 5 d.). Ši norma yra imperaratyvi - draudžiama keisti kon...

PVM kaip nuostolis

25-05-2015 Parašė: Solvus

PVM kaip nuostolis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš naujausių bylų pripažino, kad pirkėjo (net ir PVM mokėtojo) nuostolis yra ir sumokėtas PVM. Byloje pirkėjas iš sutarties neįvykdžiusio pardavėjo reikalavo atlyginti kainų skirtumą, susidariusį prekes nupirkus iš kito pardavėjo. Pirkėjas rėmėsi Civilinio kodekso 6.258 str. 5 d., kuri numato, kad tai atvejais, jeigu šalis nutraukė sutartį dėl to, kad kita šalis pažeidė, ir per protingą terminą sudarė nutrauktą sutartį pakeičiančią sutartį, tai ji turi teisę reikalauti iš sutartį pažei...

Vežėjas Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) prasme

19-05-2015 Parašė: Solvus

Vežėjas pagal CMR. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR) nėra apibrėžta vežėjo sąvoką. Kas yra vežėjas CMR konvencijos prasme, nustatoma pagal konkrečias aplinkybes. Dažnai pasitaiko atvejų, kai faktinis vežėjas nesutampa su sutartiniu vežėju, pvz. jeigu ekspeditorius sutartimi su krovinio siuntėju įsipareigoja būti vežėju (įsipareigoja krovinio siuntėjui nugabenti krovinį į paskyrimo vietą, nors veža ne pats, o tik teikia ekspedijavimo paslaugas), jis atsako siuntėjui kaip vežėjas nepriklausomai nuo to, ar jis veš p...

Vežėjo atsakomybės prezumpcija pagal CMR konvenciją

18-05-2015 Parašė: Solvus

Vežėjo atsakomybės preumpcija pagal CMR konvenciją. CMR konvencijos 17 str. 1 d. numato, kad vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, iki jo perdavimo momento. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad viena prielaidų vežėjo kaltei preziumuoti ir jo atsakomybei taikyti turi būti nustatytas faktas, kad krovinys sugadintas vežimo metu, t.y. nuo jo priėmimo vežti iki perdavimo gavėjui momento.  CMR konvencija vežimo metu įvykusiam krovinio apgadinimui ar trūkumui už...

CMR konvencijos taikymas nacionalinio pervežimo metu

23-04-2015 Parašė: Solvus

CMR konvencija taikoma pervežant krovinius tarptautiniais maršrutais kelių transportu tik esant visoms CMR konvencijos 1 str. 1 d. nustatytoms būtinosioms sąlygoms: vežama kelių transporto priemone (automobiliu, automobiliu–vilkiku, priekaba, puspriekabe); vežama už užmokestį; krovinio išsiuntimo ir jo gavimo vieta yra skirtingų šalių teritorijoje; krovinio išsiuntimo vietos ir (arba) krovinio gavimo vietos valstybė yra šios konvencijos narė. Jeigu nėra kurios nors iš šių sąlygų, CMR konvencijos nuostatos paprastai netaikytinos. Nagrinėjamoje b...