darbo teise

Atsakomybė už nepagrįstai ilgą teismo procesą darbo bylose

23-04-2015 Parašė: Solvus

Teismui pripažinus, jog darbuotojas yra atleistas neteisėtai, iš darbdavio yra priteisiamas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (DK 300 str. 3 d.). Ką daryti darbdaviui, jeigu teismo procesas užtrunka nepagrįstai ilgai ir jo metu nebuvo laikomasi Civilinio proceso kodekse įtvirtintų procesinių terminų? Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėdamas c. b. Nr. 3K-3-354/2014(S) pažymėjo, kad darbo santykių teisinis reguliavimas lemia, kad darbo bylų nagrinėjimo trukmė yra susijusi su priteisiamos sumos dydžiu, t.y. bylos nagrinėjimo trukmė yra vienas iš kriterijų, lemiančių iš darbdavio priteisiamos kompensacijos dydį. Teismas cituodamas EŽTT taip pat akcentavo, kad darbo bylos turi būti nagrinėjamos ypač uoliai ir skubiai dėl šio pobūdžio bylose sprendžiamų klausimų reikšmės asmeniui. Išanalizavęs bylos faktines aplinkybes, teismas konstatavo, jog proceso uždelsimo šiuo konkrečiu atveju buvo galima išvengti dėl to vadovaujantis CK 6.272 str. 2 d. yra pagrindas taikyti atsakomybę valstybei, nes būtent ji yra atsakinga už neteisėtus teismo veiksmus. Tad šioje byloje ieškovas iš Lietuvos valstybės prisiteisė sumą, lygią teismo uždelstam bylos nagrinėjimo laikotarpiui.

Nesumokėta transporto priemonių valdytojų... Mažųjų bendrijų MB mokesčiai nuo 2015 m.

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt