transporto teisė

CMR konvencijos taikymas nacionalinio pervežimo metu

23-04-2015 Parašė: Solvus

CMR konvencija taikoma pervežant krovinius tarptautiniais maršrutais kelių transportu tik esant visoms CMR konvencijos 1 str. 1 d. nustatytoms būtinosioms sąlygoms: vežama kelių transporto priemone (automobiliu, automobiliu–vilkiku, priekaba, puspriekabe); vežama už užmokestį; krovinio išsiuntimo ir jo gavimo vieta yra skirtingų šalių teritorijoje; krovinio išsiuntimo vietos ir (arba) krovinio gavimo vietos valstybė yra šios konvencijos narė. Jeigu nėra kurios nors iš šių sąlygų, CMR konvencijos nuostatos paprastai netaikytinos.

Nagrinėjamoje byloje tiek krovinio siuntėjas, tiek gavėjas buvo tos pačios valstybės teritorijoje. Teismas konstatavo, kad nėra CMR konvencijos 1 str. 1 p. nustatytos sąlygos – krovinio gavėjas ir siuntėjas yra skirtingų šalių teritorijose.
Pagal Vežėjų automobiliais atsakomybės draudimo taisykles buvo apdrausta vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją. Draudimo sutartimi draudimo objektui taikoma draudimo apsauga yra viena iš esminių draudimo sutarties sąlygų, kuri individualizuojama draudimo polise, kuris yra sudėtinė draudimo sutarties dalis. Šalių pasirašytame draudimo polise nurodyta, kad apdraudžiama krovinių vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją. Taigi individualiose sutarties sąlygose (polise) ir draudimo taisyklėse nurodyta draudimo apsauga sutampa.
Šioje byloje teismas konstatavo, kad vežėjo atsakomybė nacionalinio pervežimo metu nebuvo apdrausta.

CMR konvencija nacionalinio vezimo metu

CMR konvencijos taikymas nacionalinio pervežimo metu

Mažųjų bendrijų MB mokesčiai nuo 2015 m. Vežėjo atsakomybės prezumpcija pagal CMR ...

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt