draudimo teise

Darbdavio pareiga raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo

20-04-2015 Parašė: Solvus

Darbdavio pareiga raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Darbo drausmė yra vienas iš svarbiausių darbo teisės elementų. Ne paslaptis, jog dėl šio instituto kyla ir daugiausia ginčų tarp darbdavio ir darbuotojo. Norint to išvengti, ypač svarbu laikytis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) XVI skyriuje numatytų procedūrų. Vienas iš procedūrinių elementų yra DK 240 str. 1 d. numatyta pareiga darbdaviui prieš skiriant drausminę nuobaudą raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Teismų praktikoje numatyta, jog darbdavio rašte turi būti nurodytas protingas terminas darbuotojui pateikti pasiaiškinimą raštu, padaryti darbo drausmės pažeidimai, dėl kurių darbuotojas turi pateikti pasiaiškinimus, pasiūlymas darbuotojui pasiaiškinime nurodyti visas aplinkybes, turinčias reikšmės drausminės nuobaudos taikymui.<br>Terminas pasiaiškinimui pateikti turi būti protingas, t. y. būtina atsižvelgti į įvykį ar aplinkybes, esančias tyrimo objektu ir galinčias sudaryti pagrindą paskirti drausminę nuobaudą, jų apimtį, būtinumą pasitikrinti aplinkybes pagal dokumentus, raštus ar kitus informacijos šaltinius bei kt. Kiekvienu atveju protingo termino trukmė yra fakto klausimas.<br>Visgi tam tikrais atvejais teismai konstatuoja, jog formalūs drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos (240 straipsnio 1 dalis) pažeidimai nėra pakankamas pagrindas paskirtai drausminei nuobaudai panaikinti.

Darbdavio pareiga rastu pareikalauti kad darbuotojas rastu pasiaiskintu del darbo drausmes pazeidimo

Darbdavio pareiga raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo

Žalos atlyginimas pagal TPVCAPDĮ ES direktyvų taikymas viešųjų pirkimų byl...

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt