darbo teise

Darbuotojas neblaivus darbe. Teisinės pasekmės

23-04-2015 Parašė: Solvus

Darbuotojų neblaivumas (girtumas) darbe vis dar aktualus klausimas darbdaviams. Kokios gali kilti teisinės pasekmės darbuotojui, kuris pasirodė neblaivus darbe?
Už pasirodymą neblaiviu darbo metu darbo vietoje darbuotojui gresia griežčiausia atsakomybė – atleidimas. Darbo kodekso 235 str. 2 d. 8 p. šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laiko tai, kad darbuotojas darbo metu yra neblaivus darbe, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai. DK 237 str. 1 d. 3 p., kuris reglamentuoja drausminių nuobaudų rūšis, numato, kad viena iš drausminių nuobaudų rūšių yra atleidimas, kuris gali būti taikoma vadovaujantis DK 136 str. 3 d. Šio straipsnio 2 p. numato, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (Kodekso 235 str.).
Darbdavys pastebėjęs neblaivų darbuotoją pirmiausia privalo įsitikinti, jog darbuotojas yra neblaivus. Darbuotojo neblaivumo požymiai yra turbūt žinomi visiems iš bendros gyvenimiškos patirties – iš burnos sklindantis alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena ir kiti požymiai. Esant bent vienam iš nurodytu požymiu darbdavys turi atlikti darbuotojo nušalinimo nuo darbo procedūrą. Pati nušalinimo nuo darbo procedūra yra detaliai aprašyta Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintose Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinėse rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos), kurias galite rasti čia.
Kartu su Rekomendacijomis yra patvirtinta ir pavyzdinė Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų akto (toliau – Nušalinimo aktas) forma. Darbdavys, ar jo įgaliotas atstovas, kartu su bent dviem liudininkais užpildo minėtą Aktą ir pateikia jį pasirašytinai susipažinti darbuotojui.
Darbdavys, vadovaudamasis darbo kodekso 240 str. 1 d. taip pat privalo raštu pareikalauti darbuotoją raštu pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo. Įvykdžius visas nurodytas procedūras darbdavys priima įsakymą dėl drausminės atsakomybės taikymo darbuotojui.
Aprašyta procedūra ganėtinai paprasta, visgi realybėje dažnai susiduriama su tam tikrais klausimais, pvz. kaip elgtis, jeigu darbuotojas atsisako pasirašyti Nušalinimo aktą? Ką daryti, jeigu darbuotojas nepateikia rašytinio pasiaiškinimo? Ar siekiant nustatyti darbuotojo neblaivumą galima naudoti alkotesterį? Kokia yra leidžiama alkoholio koncentracija kraujyje promilėmis? Ką daryti, jeigu darbuotojas teigia, jog jis yra blaivus? 

Darbuotojas neblaivus darbe

Darbuotojas neblaivus darbe

Viešosios įstaigos Všį steigimas MB mokesčiai. Aktualijos

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt