transporto teisė

FIATA taisyklės

30-10-2015 Parašė: Solvus

Fiata taisyklės. Daugelyje išsivysčiusių, besivystančių ir trečiojo pasaulio šalių yra nenumatytas ekspedijavimo veiklos teisinis reguliavimas. Šių valstybių teisinėje sistemoje nėra apibrėžiama nei ekspeditoriaus sąvoka, nei jo veiklos gairės. Teisinio ekspeditorių veiklos reglamentavimo nebuvimas dažniausiai priveda iki ekspeditorių tarpusavio nesupratimo tiek vienos šalies viduje, tiek skirtingose šalyse. Neretai tai būna painiavos ir ginčų tarp ekspedijavimo veiklos dalyvių priežastimi. Tokia padėtis pastūmėjo FIATA sukurti tipines taisykles, kurias galėtų naudoti nacionalinės asociacijos, tikrieji federacijos nariai kaip rekomendacinio pobūdžio taisykles, padėsiančias konkrečių valstybių teisėkūros institucijoms kuriant ir priimant normatyvinius teisės aktus, reguliuosiančius ekspeditorių veiklą.

Šios taisyklės buvo priimtos 1996 metais spalio 2 dieną Tarptautiniame FIATA kongrese Karakase (Venesuela) . Šio kongreso sprendimu šios taisyklės yra rekomenduojamos kaip pavyzdys kuriant nacionalinius teisės aktus reguliuojančius ekspedijavimo veiklos sferą bei kuriant nacionalines generalines arba bendras ekspedijavimo taisykles. FIATA siūlomos tipinės taisyklės nėra privalomojo pobūdžio ir negali būti laikomos teisės šaltiniu. Ir jeigu nėra būtinybės, taisyklės negali daryti įtakos šalyje galiojantiems įstatymams reguliuojantiems ekspedijavimo sutartis.

Priimant šį dokumentą kongreso delegatai vadovavosi bendromis JTO taisyklėmis. Tipinės taisyklės, reguliuojančios ekspedijavimo veiklą, turi juridinę galią tik tada, kai šalys dėl to susitaria ir yra nuoroda į jas. Šios taisyklės gali būti taikomos teikiant ne tik tarptautines ekspedijavimo paslaugas, bet ir ekspedijavimo paslaugas vienos šalies ribose.

Pagal FIATA taisyklių 1.1 punktą šios taisyklės yra taikomos sutartims tik tada, kai jos yra aptartos ir įtrauktos į ekspedijavimo sutartį, t. y. sutartyje yra nuoroda į jas ir tai, kad jomis bus vadovaujamasi. Nepriklausomai nuo to, kada sutartyje buvo padaryta nuoroda į šias taisykles, šalis turi panaikinant visas kitas sutarties sąlygas, kurios prieštarauja šioms taisyklėms. 

FIATA 5

Ekspedijavimo sutarties atsiradimas FIATA taisyklių palyginimas su Lietuvos e...

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt