sutarciu

Komercinio atstovavimo sutartis

09-11-2015 Parašė: Solvus

Komercinio atstovavimo sutartis yra paprasčiausias ir dažniausiai naudojamas būdas organizuoti ir plėsti savo verslą užsienyje. Įmonės padalinio, atstovybės steigimas užsienio valstybėje finansiniu požiūriu gali būti nepatrauklus. Turbūt kiekviena įmonė, kuri susijusi su tarptautine prekyba, turi bent kelis komercinius agentus užsienyje, tad ypač svarbu yra turėti gerai parengtas komercinio atstovavimo sutartis. Kitas aspektas yra tai, jog komercinio agento teisės yra gana griežtai saugomos tiek nacionalinės teisės aktų, tiek pvz. Europos Sąjungos teisės aktų. Čia pateiksime esminius komercinio atstovavimo sutarties momentus. 

Kas gali būti laikomas komerciniu agentu (prekybos agentu)?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise, prekybos agentu yra laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindinė ūkinė veikla – nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis savo ar atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita bei dėl jo interesų.

Komercinio atstovavimo sutartimi atstovaujamasis gali suteikti išimtinę teisę prekybos agentui atstovaujamojo vardu sudaryti sutartis tam tikroje teritorijoje ar su tam tikra vartotojų grupe, jeigu tokia nuostata nėra pažeidžiamos konkurencijos teisės normos.


Prekybos agento teisės ir pareigos
Prekybos agentas privalo būti lojaliu atstovaujamajam, veikti išimtinai dėl jo interesų; reguliariai pranešti apie sudaromas ar sudarytas sutartis, teikti kitą svarbią informaciją, susijusią su savo ir atstovaujamojo verslu; saugoti komercines paslaptis, nekonkuruoti su atstovaujamuoju (jeigu sąlyga numatyta komercinio atstovavimo sutartyje); atlyginti atstovaujamajam padarytus nuostolius.

Atstovaujamojo pareigos
Mokėti prekybos agentui sutartyje numatytą atlyginimą; pranešti prekybos agentui apie sutarties, kurią prekybos agentas sudarė neturėdamas pavedimo, patvirtinimą ar nepatvirtinimą; pranešti prekybos agentui apie sutikimą ar atsisakymą sudaryti konkrečią sutartį ar ją vykdyti, taip pat apie sutarties sąlygų pakeitimą ar papildymą; aprūpinti prekybos agentą reikiamais dokumentais ir informacija (kainoraščiais, prekių pavyzdžiais, reklamine medžiaga, standartinėmis sutarčių sąlygomis ir t. t.); suteikti agentui informaciją, būtiną komercinio atstovavimo sutarčiai vykdyti, ypač pranešti apie tai, kad prekybinių sandorių daug mažiau, nei prekybos agentas galėtų tikėtis.

Nekonkuravimo išlyga
Tam kad galiotų, nekonkuravimo išlyga turi būti įtvirtinta komercinio atstovavimo sutartyje. Nekonkuravimo draudimas negali viršyti 2 metų termino (skaičiuojant nuo komercinio atstovavimo sutarties pasibaigimo). Už nekonkuravimo laikotarpį prekybos agentui turi būti mokamas atlyginimas.

Prekybos agento atlyginimas
Atstovaujamasis prekybos agentui už kiekvieną sėkmingai sudarytą sandorį moka komercinio atstovavimo sutartyje nustatytą atlyginimą. Prekybos agentas taip pat turi teisę į atlyginimą, kai sandorį sudaro pats atstovaujamasis, tačiau prekybos agento veiklos dėka, net jeigu tas sandoris buvo sudarytas pasibaigus atstovavimo santykiams.
Komercinio atstovavimo sutartis gali numatyti, kad prekybos agento atlyginimas priklauso nuo atstovaujamojo pavedimo įvykdymo kokybės arba kad prekybos agentas atlyginimą gauna tik tada, kai trečiasis asmuo įvykdo sudarytą sutartį. Atlyginimas prekybos agentui taip pat mokamas už iš trečiųjų asmenų atstovaujamojo naudai išieškotas pinigų sumas.
Jeigu komercinio atstovavimo sutartimi nėra aptariamas atlyginimas, prekybos agentui turi būti mokamas atlyginimas, kuris mokamas prekybos agentams, paskirtiems tokio agento veiklos vietoje, ir prekėms, numatytoms prekybos agento sutartyje, o jeigu tokios praktikos nėra, tai jam priklauso protingumo kriterijų atitinkantis atlyginimas, nustatomas atsižvelgiant į visus sandorio ypatumus.

Rengiant individualias komercinio atstovavimo sutartis rekomenduojame atsižvelgti į geriausią tarptautinę komercinio atstovavimo sutarčių rengimo praktiką - Tarptautinio prekybos centro (International trade center), Frankfurto prekybos rūmų, Tarptautinių prekybos rūmų (ICC) komercinio atstovavimo sutarčių pavyzdžiais (model contracts).

komercinio atstovavimo sutartis

Komercinio atstovavimo sutartis

FIATA taisyklių palyginimas su Lietuvos e... Ekspedijavimo sutartis: ką būtina aptarti

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt