sutarciu

PVM kaip nuostolis

25-05-2015 Parašė: Solvus

PVM kaip nuostolis.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje iš naujausių bylų pripažino, kad pirkėjo (net ir PVM mokėtojo) nuostolis yra ir sumokėtas PVM. Byloje pirkėjas iš sutarties neįvykdžiusio pardavėjo reikalavo atlyginti kainų skirtumą, susidariusį prekes nupirkus iš kito pardavėjo. Pirkėjas rėmėsi Civilinio kodekso 6.258 str. 5 d., kuri numato, kad tai atvejais, jeigu šalis nutraukė sutartį dėl to, kad kita šalis pažeidė, ir per protingą terminą sudarė nutrauktą sutartį pakeičiančią sutartį, tai ji turi teisę reikalauti iš sutartį pažeidusios šalies kainų skirtumo bei kitų vėliau atsiradusių nuostolių atlyginimo. Teismas pažymėjo, kad pirkėjas turi teisę į nuostolių atlyginimą kainų skirtumo forma, jeigu įrodo, kad dėl nutrauktąją sutartį pakeitusios sutarties sudarymo patyrė nuostolių, t.y. jeigu dėl sutarties nutraukimo pirkėjas sudarė kitą pakeičiančią sutartį, kurios kaina yra didesnė. Nuostoliu tokiu atveju laikomas skirtumas tarp sudarytos sutarties ir nutrauktos sutarties. Teismas šioje nutartyje pirkėjo nuostoliu pripažino ir pagal sutartį sumokėtą PVM - kai pardavėjas pažeidžia pirkimo–pardavimo sutartį ir neperduoda joje nurodytų daiktų, o pirkėjas dėl tos pačios rūšies daiktų sudaro pakeičiančią sutartį, atlygintinais nuostoliais kainų skirtumo forma yra skirtumas tarp visos sumos, kurią pirkėjas būtų sumokėjęs, jei sutartis būtų įvykdyta, ir visos sumos, už kurią pirkėjas nusipirko tos pačios rūšies prekes brangiau.
Kainų skirtumas, pirkėjo sumokėtas prekei įsigyti, ir yra jo patirtas nuostolis. Neįskaičius PVM į kainų skirtumą, pirkėjui nebūtų kompensuotas visas kainų skirtumas dėl jo sumokėtos didesnės kainos už prekes, o tai prieštarautų visiško nuostolių atlyginimo principui (CK 6.251 straipsnis).

Atkreipiame dėmesį (!), kad šis išaiškinimas nėra taikomas draudimo teisiniams santykiams. Draudimo teisiniams santykiams yra aktualus LAT išaiškinimas pateiktas 2006 m. birželio 7 d. nutartyje Nr. 3K-3-381/2006, kuriame pažymima, kad kai prekes ir paslaugas įsigyja PVM mokėtojas, pirkimo PVM sumos negalima laikyti šio asmens nuostoliu, nes pirkėjas sumokėto PVM suma sumažins mokėtiną į biudžetą PVM arba šią sumą susigrąžins iš biudžeto.

PVM nuostolis

Vežėjas Tarptautinio krovinių vežimo keli... Statybos rangos sutartimi nustatytos kain...

Pabrėžiame, kad ši informacija nėra ir negali būti laikomi teisine konsultacija ar išvada, ja negalima remtis santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teisinė konsultacija ar išvada gali būti pateikiama tik išsamiai išanalizavus visas konkrečios situacijos faktines bei teisines aplinkybes. Dėl individualios teisinės konsultacijos galite kreiptis info@solvus.lt