draudimo teise

Draudimo Teisė

Teisinė pagalba ginčuose su draudimo kompanija / draudiku, teisinės paslaugos bei teisinės konsultacijos su draudimo teise susijusiais klausimais

- Draudimo sutarties aiškinimas

Teisinės išvados dėl draudimo sutarties, draudimo taisyklių nuostatų aiškinimo, taikymo, draudimo sutarties sudarymo, nutraukimo, pakeitimo, negaliojimo, teisinė pagalba dėl Draudimo įstatymo, TPVCAPD įstatymo, Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių, Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos, Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos ir kitų su draudimo santykiais susijusių teisės aktų taikymo.

- Žalos atlyginimas regreso tvarka draudime
Konsultuojame, atstovaujame ginčuose su draudiku (draudimo bendrove) dėl žalos atlyginimo regreso tvarka. Žalą regreso tvarka draudikas gali reikalauti atlyginti pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (TPVCAPDĮ) nuostatas bei kitais sutarties ar įstatymo numatytais atvejais. Dažniausiai pasitaikančios situacijos - nėra sumokėta draudimo įmoka (pavėluotai sumokėta draudimo įmoka), automobilį vairavo asmuo neturintis tam teisės.

- Draudžiamasis / nedraudžiamasis įvykis
Ginčas su draudiku dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju (draudiminiu) ar nedraudžiamuoju (nedraudiminiu). Nedraudžiamieji įvykiai yra viena iš būtinųjų draudimo sutarties sąlygų.

- Draudimo sutarties pažeidimas
Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai - civilinės atsakomybės draudimo įmoka sumokėta po autoįvykio (pavėluotai sumokėta draudimo įmoka), laiku nepranešta draudikui apie avariją, automobilio techninės apžiūra autoįvykio metu buvo pasibaigusi, avarija padaryta užsienyje, o draudimo sutartyje numatyta, kad draudimas galioja tik Lietuvos teritorijoje, automobilis perduotas laikinai kitam asmeniui, kuris padaro avariją, ir draudimo kompanija iš jūsų reikalauja atlyginti žalą, apdraustas turtas pagerintas draudimo sutarties metu, namo plotas didesnis nei nurodyta draudimo sutartyje, draudėjo pateikti duomenys neatitinka realybės.

- Draudimo išmokos sumažinimas, atsisakymas išmokėti draudimo išmoką
Konsultuojame dėl draudimo bendrovės atsisakymo išmokėti draudimo išmoką, draudimo išmokos sumažinimo pagrįstumo, teisėtumo.

- Draudimo žala su užsienio elementu
Konsultacijos, teisinės išvados, pretenzija draudimo įmonei, procesiniai dokumentai teismui dėl žalos atlyginimo draudimo žalos bylose su užsienio elementu. Pvz. žala padaryta užsienyje (Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Europos Sąjunga ir kt.) registruotu automobiliu, žala automobiliui padaryta užsienyje, žala asmeniui ar jo turtui padaryta automobiliu užsienyje ir kt. atvejai.

- Procesiniai dokumentai teismui
Ieškinys, atsiliepimas į ieškinį ir kiti procesiniai dokumentai teismui dėl žalos pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą, draudimo sutartį.

Teisinė pagalba, teisinės konsultacijos kitais su draudimo teise susijusiais klausimais
Pretenzijos draudimo bendrovei, transporto priemonių draudikų biurui dėl žalos, padarytos automobiliui ar kitam turtui, atlyginimo (draudiminės išmokos mokėjimo) pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą (TPVCAPDĮ), KASKO draudimą. Atsakymas, atsiliepimas į draudimo kompanijos (draudiko) pareikštą pretenziją dėl regreso teisės įgyvendinimo. Konsultacijos visais su draudimo teise susijusiais klausimais, atstovavimas ginčuose su draudiku.